Regulamin forum „Pytania i odpowiedzi”


Informacje ogólne

Serwis Know America udostępnia swoim użytkownikom możliwość korzystania z Forum, które jest miejscem wymiany informacji, komentarzy i myśli na tematy związane z konkursem internetowym.
Forum to miejsce dyskusji, dlatego aby panowała tu dobra atmosfera, należy przestrzegać następującego regulaminu:

 1. Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administratorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na Forum.
 2. Serwis nie przekazuje informacji odnośnie danych użytkowników firmom, czy osobom prywatnym. Osoby, które dokonały rejestracji w serwisie, wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich danych w celach administracyjnych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie przez każdego Użytkownika, w celu uczestnictwa w konkursie internetowym oraz dostępu do forum. Każdemu Użytkownikowi Forum internetowego, który poda swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych.
 4. Wszystkie dane są szyfrowane w bazie danych i dostępne tylko dla administratorów serwisu. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przekazania wszelkich znanych nam informacji o Użytkowniku na żądanie uprawnionych organów, jeżeli zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie mające związek z publikacjami na naszym Forum.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp.
 6. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.
 7. Staraj się formułować myśli zwięźle i przejrzyście oraz unikaj błędów ortograficznych.
 8. Unikaj pisania całego tekstu dużymi literami, jest to nieczytelne. Dużych liter używa się, aby jakiś fragment wypowiedzi szczególnie podkreślić.
 9. Na Forum jest bezwzględny zakaz używania wulgaryzmów.
 10. Cenimy wolność słowa, ale z poszanowaniem godności. Nie wyśmiewaj i nie obrażaj innych Użytkowników. Nie prowokuj i nie atakuj nikogo swoimi wypowiedziami. Teksty obraźliwe dla innych Użytkowników Forum będą usuwane. Traktuj innych Uczestników tak, jak sam chciałbyś być traktowany.
 11. Forum nie jest miejscem reklamującym inne serwisy. Posty zawierające linki do stron w innych serwisach mogą zostać usunięte.
 12. Moderatorzy Forum mają prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich usuwania.
 13. Przypadki łamania prawa będą zgłaszane właściwym służbom. Użytkownicy ponoszący odpowiedzialność będą usuwani z Forum razem z ich postami.
 14. Serwis Know America zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie.