Regulamin wideo


UWAGA! W TRAKCIE TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU I KNOW AMERICA (2023 - 2024) REGULAMIN WIDEO NIE OBOWIĄZUJE. W TYM ROKU ZADANIE WIDEO NIE JEST CZĘŚCIĄ ETAPU III

 

  1. Jednym z dwóch elementów III etapu konkursu Know America jest nagranie krótkiego filmu, który powie nam, jak radzicie sobie z opracowaniem ustnym tematu związanego z wiedzą o USA, zademonstruje Waszą znajomość jęz. angielskiego oraz pozwoli Wam wykazać się kreatywnością.
  2. Należy wybrać jeden z tematów dostępnych na stronie konkursu www.knowamerica.pl i przygotować odpowiedź ustną w języku angielskim w formie filmu, którego całkowita długość nie wyniesie więcej niż 2 minuty i 59 sekund.
  3. Film musi zawierać kompletną odpowiedź na jedno z pytań. Odpowiedź musi zawierać krótki wstęp z tezą, rozwinięcie, w którym zwięźle zaprezentujecie swoje argumenty oraz krótkie podsumowanie.
  4. Z uwagi na ograniczony czas wypowiedzi muszą być zwięzłe i precyzyjne – zastanówcie się dokładnie, co chcecie powiedzieć. Nie bójcie się przy tym wykorzystywać dodatkowych źródeł informacji, które urozmaicą Wasz film, takich jak wykresy wyświetlane na tablecie, rysunki, napisy czy kreatywny montaż.
  5. Film zostanie oceniony wg następujących kryteriów: poprawność gramatyczna, styl, umiejętność sformułowania własnego stanowiska, logika i spójność wywodu, zgodność z tematem i stopień jego wyczerpania, jakość i dobór źródeł, oryginalne wykorzystanie źródeł, analiza źródeł, teza, argumentowanie, podsumowanie, kreatywność.
  6. Film może być nakręcony telefonem komórkowym lub kamerą w formacie, który umożliwi jego odtworzenie na komputerze (np. MP4).
  7. Plik z gotowym filmem należy nazwać wg następującego schematu: numer tematu_imię_nazwisko i zamieścić na YouTube jako materiał niepubliczny (czyli widoczny tylko dla Was i dla tych, którym udostępnicie link), a następnie przesłać link do filmu na adres knowamerica@fww.pl do dnia i godziny określonych w harmonogramie konkursu. Mail należy zatytułować: WIDEO: numer tematu, imię i nazwisko. Link do filmu należy także umieścić na stronie konkursu po zalogowaniu się na swój profil.
  8. Film zostanie obejrzany i oceniony przez naszych ekspertów. W trakcie spotkania z komisją każdy z uczestników odpowie na pytania dotyczące swojego materiału (możecie spodziewać się pytań dodatkowych, w razie gdyby Wasz materiał nie wyczerpywał dostatecznie tematu).